Algemene voorwaarden

 • De studio kan per dag of dagdeel of per uur worden gehuurd. Een dag begint om 8:00uur en eindigt om 18:00uur. Een ochtend(dagedeel) begint om 8:00uur en eindigt om 13:00uur. Een middag (dagdeel) begint om 13:00uur en eindigt om 18:00uur. De huur van een dagdeel is dus maximaal 5 uur. Indien de 5 uur overschreden wordt zal automatisch het dagtarief gelden. Huur per uur in overleg. Uiteraard kan hiervan afgeweken worden, maar alleen in overleg.

   

 • De studio wordt inclusief verlichting verhuurd. 15 stuks Elation TVL1000-II BI Colour DMX light, Led-plafond en 1 Elation 16 chanel faderdesk. Apparatuur met betrekking tot regie, kan per uur, per halve dag of per dag gehuurd worden.

 • Crew kan per dagdeel of per dag worden ingehuurd. Een dagdeel duurt maximaal 5 uur, een dag 10 uur. Exclusief reistijd en pauzes. Na 10 uur wordt een toeslag berekend. 10-14uur 150%, 14-18uur 200%, na 18uur 300%.

Optie

Tot 48 uur voor aanvraag kun je een optie op de studio, crew en/of apparatuur nemen. Dat is kosteloos en verplicht je tot niets. Als wij tussentijds een andere aanvraag krijgen, nemen we eerst contact met je op. We bieden je de mogelijkheid jouw optie om te zetten in een boeking. Maak je daar geen gebruik van (of ben je niet bereikbaar) dan vervalt de optie. Let op: Heb je 48 uur voor aanvang jouw optie niet bevestigd (omgezet in een boeking) dan vervalt deze eveneens.

Boeking

Je kunt de studio ook direct vastleggen. Eenmaal bevestigd kan een boeking nog steeds worden geannuleerd. Afhankelijk van het tijdstip zijn hier al dan niet kosten aan verbonden.

Annulering

Een bevestigde opdracht (boeking) mag je zonder opgaaf van redenen annuleren. Ter compensatie van gederfde inkomsten behouden wij ons het recht voor om in dat geval de overeengekomen huursom geheel of gedeeltelijk in rekning te brengen.

 • tot 48 uur voor aanvang: geen kosten.
 • 48 tot 24 uur voor aanvang: 25%
 • 24 tot 12 uur voor aanvang: 50%
 • minder dan 12 uur voor aanvang: 100%
 • niet opdagen zonder annulering: 100%

Met prijslijsten en offertes informeren wij je welke tarieven berekend worden  voor leveringen en diensten. De bedragen zijn altijd exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De overeengekomen huursom moet vooraf per pank of contant worden voldaan.

Als je op rekening wil huren, ontvangen wij graag eenmalig (kopieën van) een uittreksel KvK, een recent bankafschrift en een legitimatie. We behouden ons het recht voor, je aanvraag te weigeren. Na afloop van de huurperiode ontvang je zo spoedig mogelijk een deugdelijk gespecificeerde factuur, die je uiterlijk binnen 10 dagen moet betalen.

Als je te laat betaalt ben je de wettelijke invorderingsrente verschuldigd. Zolang je onze rekening niet (volledig) betaald hebt, mag je ‘het werk'(in de zin van het auteursrecht), dat met onze medewerking tot stand is gekomen, niet publiceren.

Studio en apparatuur worden, voordat zij aan de huurder ter beschikking worden gesteld, door verhuurder gecontroleerd. De verhuurder en eventueel door haar ter beschikking gesteld personeel heeft een inspanningsverplichting. Dat betekent, dat zij er te allen tijde naar streven de huurder van bedrijfszekere apparatuur te voorzien en hun arbeid naar beste kunnen uit zullen voeren. Verhuurder, of het door haar ter beschikking gestelde personeel, kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naar behoren functioneren van het gehuurde en eventuele daaruit voortvloeiende schade in enigerlei vorm. 

 1. Het is niet toegestaan onze studio en/of apparatuur onder te verhuren aan derden.
 2. Wij kunnen zonder opgaaf van redenen weigeren aan iemand te verhuren.
 3. Het is mogelijk af te wijken van deze voorwaarden, maar alleen als dat schriftelijk is vastgelegd en door ons ondertekend.
 4. ook al zou jij zelf voorwaarden hanteren, dan zijn deze niet geldig tenzij ze door ons schriftelijk zijn geaccepteerd.
 5. deze “voorwaarden” vervangen alle voorgaande publicaties. Met het verschijnen van deze versie kunnen geen rechten meer ontleend worden aan eerdere voorwaarden, prijslijsten acties en bekendmakingen.

Studio KEYATIVE is onderdeel van PLUGr.tv in Tilburg.

Huurtarieven zijn in euro’s exclusief 21% BTW.

Onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten.